Nestárneme s věkem, ale se zkušenostmi.

Technická analýza - kapitola V.

3. dubna 2013 v 8:25 | YouFutures

Technická analýza - kapitola V. -1/2 (indikátory)

Existují stovky různých indikátorů, většina těch základních je notoricky známá. Indikátor je matematický výpočet, který je většinou založený na historii cen. Indikátory můžeme rozdělit na zpožděné - trend následující (klouzavé průměry, MACD atd.) a předstihující (Stochastik, RSI atd.).
Zpožděné indikátory jsou vhodné na vysoce trendující trhy, zpožděné indikátory naopak využijeme na trzích, které jdou do strany (nebo na období, kdy jde trh do strany). Cenové indikátory se většinou používají k určení celkového směru trhu.

Trendové indikátory:
1) Klouzavé průměry - anglicky Moving Averange ukazuje průměrnou hodnotu aktiva za určité časové období. Pět nejoblíbenějších MA (Moving Averange), prostý, exponenciální, triangulární, variabilní a vážený se v podstatě liší jen váhou, které je přikládána nejaktuálnějším hodnotám. Prostý klade na všechny hodnoty stejný důraz, exponenciální klade větší důraz na aktuální ceny, triangulární na hodnoty uprostřed časového úseku a variabilní mění váhu dle volatility cen. Nejčastější obchodní metoda založená na klouzavých průměrech je protnutí křivky klouzavého průměru a ceny aktiva. Short pozici otvíráme, pokud cena aktiva klesne pod klouzavý průměr, Long pozici otevíráme, pokud cena aktiva vzroste nad křivku klouzavého průměru. Hlavní problém této základní metody je velké množství falešných signálů (jak na vstup, tak na výstup). Problém je taky určit správné období pro výpočet klouzavého průměru (toto je potřeba vysledovat u každé komodity zvlášť).
2) MACD - Moving Average Convergence/Divergence - jak název napovídá, obchodujeme rozdíly mezi klouzavými průměry. V základním nastavení mezi 26 denním a 12 denním exponenciálním klouzavým průměrem. Někdy MACD obsahuje ještě 9 denní EMU (exponenciální klouzavý průměr) tento slouží k signalizaci nákupu/prodeje. Obchoduje se překřížení, překoupenou/přeprodanost a divergence. Divergence je nejspolehlivější obchodní technika u MACD, ale je také nejtěžší.
Kromě popsaných trendových indikátorů existuje celá řada dalších, jako ADX, Williams A/D, Chaikin atd. Ale jsou si navzájem velmi podobné a žádné bonusy navíc jsme na nich nikdy neobjevili.

Oscilátory:
1) RSI - anglicky Relative Strength Index je cenu následující oscilátor, který má rozpětí 0 až 100. Obchoduje se 9 denní 14 denní a 25 denní RSI. Čím menší počet dnů pro výpočet RSI, tím více signálů pro vstup/výstup. Při používání RSI obchodujeme:
- vrcholy a dna - zformují se většinou před tím, než jich dosáhne cena podkladového aktiva,
- formace - RSI vytváří klasické formace jako hlava ramena, dvojitý vrchol atd.
- falešné swingy - RSI překročí předchozí high nebo klesne pod předchozí low.
- supporty a rezistence
- divergence - cena vytvoří nové high/low RSI však nikoliv, obchodujeme ,,vyrovnání rozdílu" atp.
2) Stochastic - podobný jako RSI, oscilátor tedy ukazuje, kdy má trh tendenci k obratu. Stejně jako RSI nejlépe funguje na trhu, který jde do strany. Je tvořen dvěma křivkami, hlavní se označuje %K, vedlejší jako %D. %D je klouzavým průměrem %K. Indikátor Stochastic nepohybuje v rozpětí 0 až 100. I zde je několik signálů, které obchodujeme:
- nákupní signál přichází v momentě, kdy jedna z křivek spadne pod 20 a opět vystoupí nad 20, prodejní signál přichází v momentě, kdy jedna z křivek vystoupí nad 80 a opět spadne pod 80
- křížení křivek - pokud křivka %K protne %D ze spodu, jde o nákupní signál, když křivka %K protne křivku %D seshora, jde o prodejní signál.
- divergence - cena vytvoří nové high/low Stochastic však nikoliv, obchodujeme ,,vyrovnání rozdílu" atp.
3) CCI - Comodity Chanel Index - měří kolísání ceny kolem statického průměru. Vysoké hodnoty indexu ukazují, že ceny jsou v porovnání s obvyklým průměrem vysoko, nízké hodnoty ukazují, že ceny jsou v porovnání s obvyklým průměrem nízko. Opět se obchodují překoupené/přeprodané oblasti a divergence.

Pokud si vyzkoušíte několik (klidně všechny) indikátorů, zjistíte, že v podstatě ukazují to samé. Indikátory jsou dobré proto, že vizuálně ,,zjednoduší" situaci na grafu. Pokud tedy nemáte jasnou představu, co chcete dělat a co se děje, žádný indikátor vás nezachrání.
 


Aktuální články

Reklama